Metryczne śruby

Zgodność top

Stopnie zgodności w odniesieniu do standardów Screwerk

  Stopień Znaczenie
0 Identyczne Ta sama śruba.
1 Zgodna Śruba może zostać zastosowana jako ekwiwalent ponieważ jej wymiary są identyczne. Odnosi się to również do istniejących serii, w których jednostka może być zastąpiona bez zmiany rysunku technicznego.
2 Identyczna w zastosowaniu Śruba może być wykorzystywana do tego samego celu i nie odchyla się od normy w/w współczynników.Są nimi średnica, długość, kształt oraz nacięcie łba (stożkowe lub płaskie), materiał.
3 Alternatywa Jeśli chociaż jedna cecha odbiega od ogólnej charakterystyki produktu, za wyjątkiem średnicy nominalnej śruba jest alternatywą.

Zgodność śrub Screwerk STM w odniesieniu do innych standardów

ISO kompatybilność do Screwerk STM top

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie porównawcze pomiędzy normą ISO oraz standardową normą Screwerk STM.

ISO Screwerk Kompatybilność Wskazówka
ISO 7045 STM32 identyczna  
ISO 14581 STM41 identyczna  
ISO 14583 STM39 identyczna  
Osoba kontaktowa
Christiane Hoffmann
Sklep online
Sprawdź ofertę naszego sklepu internetowego oraz wybierz odpowiednie artykuły szybko i łatwo z pomocą konfiguratora. Do sklepu